Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Hitelintézeteknek

nyomtatás

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

Az MNB a bankrendszeri verseny erősítése, a hiteltermékek átláthatóságának és azok, összehasonlíthatóságának növelése érdekében megalkotta a „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” minősítést, amelyet csak a Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő, forint alapú banki lakáshiteltermékek nyerhetnek el.

 
 
 

HITELINTÉZETEKNEK

Intézményi tájékoztató

Az intézményi és termékjellemzőknek a pályázat benyújtásakor hatályos feltételeknek kell megfelelni, kivéve, ha a pályázati kiírás  másként rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) „Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához” (ERA) 2017. június  1-jétől biztosít lehetőséget a hitelintézeteknek, hogy a minősített termékek forgalmazására vonatkozó pályázatot benyújtsák.

Pályázati kiírás archív

Pályázati eredmények

Intézmény neve

A minősítés dátuma

  5 éves
kamatperiódus
10 éves
kamatperiódus
15 éves
kamatperiódus
Végig fix
kamatozás
ERSTE Bank Hungary Zrt. 2017. július 14. 20170714   X   X
K&H Bank Zrt. 2017. július 26. 20170726 X X   X
MBH Bank Zrt. 2017. július 27. 20170727   X   X
OTP Jelzálogbank Zrt. 2017. augusztus 1. 2017081        
Raiffeisen Bank Zrt. 2017. augusztus 21. 20170821   X    
CIB Bank Zrt. 2017. szeptember 11. 20170911   X    
UniCredit Bank Hungary Zrt. 2017. szeptember 19. 20170919   X   X

 

Gyakran ismételt kérdések a pályázati kiírással kapcsolatosan

A „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” minősítéshez kapcsolódó kérdések és válaszok a pénzügyi intézmények részére.

A pályázati kiírás már nem hatályos verziójához kapcsolódó válaszokat az egyes kérdésekhez tartozó hatályos válaszok alatt tekintheti meg.

1. A „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” pályázati kiírásának 4.1. pontjában szereplő hitelcélok közül bármely szabadon választott célra vagy célokra nyújtott kölcsönnel lehet pályázni?

(2023.09.01.)

A „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” pályázati kiírásának 4.1. pontja kizárólag azt rögzíti, hogy a kölcsönnek milyen cél elérését kell szolgálnia. A pályázati kiírás 4.1. pontjában szereplő célok közül a pénzügyi intézmény választhatja meg azt, hogy a kölcsön felhasználása pontosan mire fordítható. A pénzügyi intézmény választása szerint akár egy, akár több – a hivatkozott pontban felsorolt, vagy akár egy ponton belül meghatározott (pl.: használt lakás vásárlása) –célra fordítható kölcsön konstrukcióval pályázhat azzal, hogy a pályázati kiírás 3. és 4.5. pontjai alapján a pénzügyi intézmény kamatperiódusonként egy piaci alapú és állami kamattámogatott hiteltermékenként egy Kölcsönt forgalmazhat, azaz jelenleg kamatperiódusonként maximum 4 terméket. Amennyiben tehát a pénzügyi intézmény több hitelcélra való felhasználáshoz is elérhetővé kívánja tenni az általa forgalmazott kölcsönt, nem forgalmazhat hitelcélonként egy-egy kölcsönt, hanem a hitelcélját kell tágabban meghatároznia.


(2018.05.14.-2023.09.01.)

A „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” pályázati kiírásának 4.1. pontja kizárólag azt rögzíti, hogy a kölcsönnek lakáscél elérését kell szolgálnia. A pályázati kiírás 4.1. pontjában szereplő célok közül a pénzügyi intézmény választhatja meg azt, hogy a kölcsön felhasználása pontosan mire fordítható. A pénzügyi intézmény választása szerint akár egy, akár több – a hivatkozott pontban felsorolt, vagy akár egy ponton belül meghatározott (pl.: használt lakás vásárlása) – lakáscélra fordítható kölcsön konstrukcióval pályázhat azzal, hogy a pályázati kiírás 3. és 4.5. pontjai alapján a pénzügyi intézmény kamatperiódusonként egy piaci alapú és állami kamatámogatatott hiteltermékenként egy Kölcsönt forgalmazhat, azaz jelenleg kamatperiódusonként maximum 4 terméket. Amennyiben tehát a pénzügyi intézmény több hitelcélra való felhasználáshoz is elérhetővé kívánja tenni az általa forgalmazott kölcsönt, nem forgalmazhat hitelcélonként egy-egy kölcsönt, hanem a hitelcélját kell tágabban meghatároznia.


(2017.06.16.-2018.05.14.)

A „Minősített fogyasztóbarát lakáshitel” pályázati kiírásának 4.1. pontja kizárólag azt rögzíti, hogy a kölcsönnek lakáscél elérését kell szolgálnia. A pályázati kiírás 4.1. pontjában szereplő célok közül a pénzügyi intézmény választhatja meg azt, hogy a kölcsön felhasználása pontosan mire fordítható. A pénzügyi intézmény választása szerint akár egy, akár több – a hivatkozott pontban felsorolt, vagy akár egy ponton belül meghatározott (pl.: használt lakás vásárlása) – lakáscélra fordítható kölcsön konstrukcióval pályázhat azzal, hogy a pályázati kiírás 3. és 4.5. pontjai alapján a pénzügyi intézmény kamatperiódusonként egy piaci alapú és egy állami támogatás mellett nyújtott Kölcsönt forgalmazhat. Amennyiben tehát a pénzügyi intézmény több hitelcélra való felhasználáshoz is elérhetővé kívánja tenni az általa forgalmazott kölcsönt, nem forgalmazhat hitelcélonként egy-egy kölcsönt, hanem a kamatperiódusonként elérhető legfeljebb két termék (piaci, illetve állami támogatás mellett nyújtott konstrukciók) hitelcélját kell tágabban meghatároznia.

2. A pályázat során benyújtott dokumentumok részét képezi-e az adott termékre vonatkozóan kialakított szerződésminta?

(2017.06.16.)

A pályázati kiírás „5. A Minősítés megszerzésének folyamata” pontban kerültek rögzítésre azon dokumentumok, melyek benyújtása elengedhetetlen a pályázat elbírálásához. A pályázati dokumentáció részeként benyújtandó dokumentum között került feltüntetésre „minden egyéb, a minősíteni kért termékre vonatkozó szerződési feltételt tartalmazó dokumentum”. Tekintettel arra, hogy egy hiteltermék szerződési feltételeit az általános szerződési feltételeket magában foglaló üzletszabályzat és a hirdetmény mellett az egyedi szerződések tartalmazzák, az egyedi szerződés alapját képező szerződésminta is a pályázati dokumentáció részének tekintendő, így a pályázat benyújtásakor a pályázati dokumentáció részeként az MNB felé benyújtandó.

3. Van-e lehetőség a pályázati kiírás 2. és 3. mellékletét képező Ajánlat és Termékismertető módosítására?

(2017.06.16.)

Amennyiben a pályázati kiírás 2. és 3. mellékletét képező Ajánlatban és Termékismertetőben szereplő valamely tájékoztatás a pályázattal érintett termék vonatkozásában nem értelmezhető (pl.: opcionálisan felmerülő díjak) és ezen elhagyás nem jelent érdemi ellentétet a pályázati kiírásban foglalt feltételekhez képest, a tájékoztatás elhagyható. A mintadokumentumok bármely változtatása esetén (törlés, kiegészítés) a dokumentumban, vagy a pályázat során benyújtott nyilatkozatban jelölni szükséges a módosításokat, az adott módosításra okot adó körülmény részletes indokolása mellett. A módosítások ugyanakkor nem érinthetik az adott dokumentumok szerkezetét, struktúráját. 

4. Lehetőség van-e a pénzügyi intézmény számára a pályázati kiírásban meghatározottnál szigorúbb kockázati feltétel alkalmazására?

(2017.06.16.)

Azokban az esetekben, amelyek során a pályázati kiírás a felételekben felső értéket határoz meg (pl.: a rendelkezésre tartási idő maximum kettő év lehet), ott nincs kizárva, hogy a pénzügyi intézmény – az értékhatárok között maradva – bizonyos feltételeket szigorúbban vegyen figyelembe. 

Amennyiben szigorúbb kockázati feltétel kerül alkalmazásra, akkor az a mintadokumentumok változtatásával járhat, így a pályázat során benyújtott nyilatkozatban jelölni szükséges a módosításokat, az adott módosításra okot adó körülmény részletes indokolása mellett. A módosítások ugyanakkor nem érinthetik az adott dokumentumok szerkezetét, struktúráját.

5. A futamidő végéig rögzített kamatozás alkalmazása esetén a pénzügyi intézmény az induló kamat meghatározásakor köteles-e a kamatváltoztatási mutatók között szereplő leghosszabb lejáratú referenciakamathoz (pl. jelenleg 10 éves ÁKK-hoz) igazodni, vagy választhat a piacon még elérhető lejáratok közül (ÁKK esetében ez például 15 év)?

(2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.6.1. pontban rögzített feltételek a futamidő végéig rögzített kamatozásra vonatkoznak, amelyre figyelemmel az adott referenciakamatra a kamatváltoztatási mutatókban foglaltakon kívül elérhető leghosszabb, a konkrét példa szerint tehát 15 éves lejárat választható, amely alapján az ügyleti kamat maximuma meghatározható. A pályázati kiírás 4.6.1. pontja szerinti kamatváltoztatási mutatók alapjául szolgáló lejáratok alkalmazása a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek és a kamatváltoztatási mutatók MNB által közzétett leírásának megfelelően a rögzített kamatperiódusú, de nem a futamidő végéig rögzített kamatozású (a nem a H0K kamatváltoztatási mutató hatálya alá tartozó) hitelek esetén szükséges.


(2017.06.16.-2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.6.2. pontban rögzített feltételek a futamidő végéig rögzített kamatozásra vonatkoznak, amelyre figyelemmel az adott referenciakamatra a kamatváltoztatási mutatókban foglaltakon kívül elérhető leghosszabb, a konkrét példa szerint tehát 15 éves lejárat választható, amely alapján az ügyleti kamat maximuma meghatározható. A pályázati kiírás 4.6.1. pontja szerinti kamatváltoztatási mutatók alapjául szolgáló lejáratok alkalmazása a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek és a kamatváltoztatási mutatók MNB által közzétett leírásának megfelelően a rögzített kamatperiódusú, de nem a futamidő végéig rögzített kamatozású (a nem a H0K kamatváltoztatási mutató hatálya alá tartozó) hitelek esetén szükséges.

6. Milyen esetekben vonhatja vissza a pénzügyi intézmény a befogadáskori ajánlatát?

(2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.8. pontja értelmében a pénzügyi intézmény ajánlata meghatározott feltételek mellett visszavonhatatlan. A meghatározott feltételek felsorolását a hivatkozott pont tartalmazza, melyek közül az egyik feltétel a befogadáskor hatályban lévő szabályzatban lefektetett kizáró körülmény fennállása, ide nem értve azon körülményeket, amelyekre vonatkozóan a potenciális adós befogadáskori hitelfeltételek meghatározásához adatot szolgáltatott. Ezen feltétel fennállása esetén az alábbiak szerint vonható vissza az ajánlat.

A 4.8. pont szerinti egyéb visszavonási okok teljesülése hiányában a pénzügyi intézmény a befogadást követően akkor vonhatja vissza ajánlatát, ha a befogadáskori kötelező ajánlat elkészítéséhez felhasznált - legalább az Összehasonlító oldal adattartalmával megegyező - adatokon felüli, a pénzügyi intézmény befogadáskor hatályban lévő, a jelzáloghitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályzatában lefektetett, a kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn.


(2018.05.14.-2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.7. pontja értelmében a pénzügyi intézmény ajánlata meghatározott feltételek mellett visszavonhatatlan. A meghatározott feltételek felsorolását a hivatkozott pont tartalmazza, melyek közül az egyik feltétel a befogadáskor hatályban lévő szabályzatban lefektetett kizáró körülmény fennállása, ide nem értve azon körülményeket, amelyekre vonatkozóan a potenciális adós befogadáskori hitelfeltételek meghatározásához adatot szolgáltatott. Ezen feltétel fennállása esetén az alábbiak szerint vonható vissza az ajánlat.

A 4.7. pont szerinti egyéb visszavonási okok teljesülése hiányában a pénzügyi intézmény a befogadást követően akkor vonhatja vissza ajánlatát, ha a befogadáskori kötelező ajánlat elkészítéséhez felhasznált - legalább az Összehasonlító oldal adattartalmával megegyező - adatokon felüli, a pénzügyi intézmény befogadáskor hatályban lévő, a jelzáloghitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályzatában lefektetett, a kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn.


(2017.06.16.-2018.05.14.)

A pályázati kiírás 4.7. pontja értelmében a pénzügyi intézmény ajánlata meghatározott feltételek mellett visszavonhatatlan. A meghatározott feltételek felsorolását a hivatkozott pont tartalmazza, melyek közül az egyik feltétel a befogadáskor hatályban lévő szabályzatban lefektetett kizáró körülmény fennállása, ide nem értve azon körülményeket, amelyekre vonatkozóan a potenciális adós befogadáskori hitelfeltételek meghatározásához adatot szolgáltatott. Ezen feltétel fennállása esetén az alábbiak szerint vonható vissza az ajánlat.

A referenciakamat pályázati kiírásban meghatározott mértéket meghaladó elmozdulása hiányában 2017. szeptember 1. napjáig a pénzügyi intézmény a befogadást követően akkor vonhatja vissza ajánlatát, ha a befogadáskori kötelező ajánlat elkészítéséhez felhasznált adatokon felüli, a pénzügyi intézmény befogadáskor hatályban lévő, a jelzáloghitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályzatában lefektetett, a kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn.

A referenciakamat pályázati kiírásban meghatározott mértéket meghaladó elmozdulása hiányában 2017. szeptember 1. napjától a pénzügyi intézmény a befogadást követően akkor vonhatja vissza ajánlatát, ha a befogadáskori kötelező ajánlat elkészítéséhez felhasznált - legalább az Összehasonlító oldal adattartalmával megegyező - adatokon felüli, a pénzügyi intézmény befogadáskor hatályban lévő, a jelzáloghitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályzatában lefektetett, a kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn.

 

7. Meddig tart a pénzügyi intézmény „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” termékre vonatkozó ajánlati kötöttsége?

(2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.8. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi intézmény ajánlata a befogadáskori ajánlat kiállítását követő legalább 60 napig köti a pénzügyi intézményt, legfeljebb azonban a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben foglaltak szerinti szerződéstervezet átadásával együtt átadott vagy postai úton megküldött kötelező érvényű ajánlat átadásának időpontjától számított – a fent megjelölt jogszabály rendelkezései szerinti – 15 napig szükséges fenntartani az ajánlati kötöttséget.

Amennyiben a befogadás után a pénzügyi intézmény többszöri, fogyasztónak küldött felszólítását követően a fogyasztónak felróható ok miatt (pl.: a fogyasztó nem pótol egy hitelbírálathoz szükséges dokumentumot ésszerű teljesítési határidő mellett) a hitelbírálati döntés meghozatala nem lehetséges, és ezen feltétel a pénzügyi intézmény jelzáloghitelezési vagy kockázatkezelési szabályzatában rögzítésre kerül, akkor az ajánlati kötöttség megszűnik.

Amennyiben a fogyasztó az ajánlati kötöttség időtartama alatt igazolhatóan úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja a részére kínált terméket az ajánlatban szereplő paraméterekkel igénybe venni, az ajánlati kötöttség megszűnik.


(2018.05.14.-2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.7. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi intézmény ajánlata a befogadáskori ajánlat kiállítását követő legalább 90 napig köti a pénzügyi intézményt, legfeljebb azonban a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben foglaltak szerinti szerződéstervezet átadásával együtt átadott vagy postai úton megküldött kötelező érvényű ajánlat átadásának időpontjától számított – a fent megjelölt jogszabály rendelkezései szerinti – 15 napig szükséges fenntartani az ajánlati kötöttséget.

Amennyiben a befogadás után a pénzügyi intézmény többszöri, fogyasztónak küldött felszólítását követően a fogyasztónak felróható ok miatt (pl.: a fogyasztó nem pótol egy hitelbírálathoz szükséges dokumentumot ésszerű teljesítési határidő mellett) a hitelbírálati döntés meghozatala nem lehetséges, és ezen feltétel a pénzügyi intézmény jelzáloghitelezési vagy kockázatkezelési szabályzatában rögzítésre kerül, akkor az ajánlati kötöttség megszűnik.

Amennyiben a fogyasztó az ajánlati kötöttség időtartama alatt igazolhatóan úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja a részére kínált terméket az ajánlatban szereplő paraméterekkel igénybe venni, az ajánlati kötöttség megszűnik.


(2017.06.16.-2018.05.14.)

A pályázati kiírás 4.7. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi intézmény ajánlata a befogadástól kezdődően köti a pénzügyi intézményt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben foglaltak szerinti szerződéstervezet átadásával együtt átadott vagy postai úton megküldött kötelező érvényű ajánlat átadásáig, majd ettől kezdve a fent megjelölt jogszabály rendelkezései szerint 15 napig szükséges fenntartani az ajánlati kötöttséget.

Amennyiben a befogadás után a pénzügyi intézmény többszöri, fogyasztónak küldött felszólítását követően a fogyasztónak felróható ok miatt (pl.: a fogyasztó nem pótol egy hitelbírálathoz szükséges dokumentumot ésszerű teljesítési határidő mellett) a hitelbírálati döntés meghozatala nem lehetséges, és ezen feltétel a pénzügyi intézmény jelzáloghitelezési vagy kockázatkezelési szabályzatában rögzítésre kerül, akkor az ajánlati kötöttség megszűnik.

Amennyiben a fogyasztó az ajánlati kötöttség időtartama alatt igazolhatóan úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja a részére kínált terméket az ajánlatban szereplő paraméterekkel igénybe venni, az ajánlati kötöttség megszűnik.

8. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet alkalmazandó-e a pályázati kiírás 4.5. pontja szerint a kamatperiódus fordulónapján díjmentesen biztosított kamatperiódus hosszának megváltoztatásakor vagy a hátralévő futamidőre fix kamat meghatározásakor?

(2017.06.16.)

A „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” ebben a vonatkozásban nem igényel más kezelést, vagyis a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra és a hitelfedezeti mutatóra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet hatálya alá tartozó bármely hitelszerződés fennállása alatt megvalósított szerződésmódosítások esetén biztosítani kell, így a mutatók számításának alapjául szolgáló szerződéses elemeket érintő, a mutatók értékének növelése irányába ható módosítások esetén az azoknak való megfelelés vizsgálandó (pl.: ha módosul a kamat, így növekszik a törlesztőrészlet). A 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet által szabályozott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót és hitelfedezeti mutatót a mutatókra kihatással nem bíró szerződésmódosítások – így például a hitel törlesztésére szolgáló elszámolási számla módosítása, a törlesztési nap módosítása stb. – tekintetében ugyanakkor nem kell vizsgálni.

9. A pályázati kiírás 5. számú mellékletét képező munkáltatói igazolás elfogadása a pénzügyi intézmény számára kötelező-e, vagy kérheti-e az általa rendszeresített munkáltatói igazolás benyújtását?

(2017.06.16.-2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.14. pontja alapján az intézmény alkalmazhatja a saját jövedelemigazolását, azonban amennyiben a fogyasztó a pályázati kiírás 5. számú mellékletét képező, sztenderdizált munkáltatói igazolást kívánja benyújtani, úgy azt is köteles a pénzügyi intézmény elfogadni, emiatt a fogyasztó az intézményi dokumentum kitöltésére nem kötelezhető.

10. A jövedelem érkeztetéshez kötött kamatmérték esetén a jövedelem jóváírás nemteljesítéséhez kapcsolódóan milyen jogkövetkezményeket határozhat meg a hitelező?

(2023.09.01.)

Az ügyfél által fizetendő kamat hitelintézethez érkeztetett jövedelem mértékétől függő meghatározása tekintetében két esetet szükséges megkülönböztetni. A hitelintézet egyrészt adhat a bankhoz érkeztetett jövedelem mértékétől függő kamatkedvezményeket, másrészt szerződéses feltételként is meghatározhatja a hozzá érkeztetett jövedelem minimum elvárt mértékét.

Amennyiben a hitelintézet feltételhez kötött kamatkedvezményt érvényesít, a pályázati kiírás 4.6. pontjában meghatározottak a kedvezmény nélküli induló kamatra vonatkoznak, tehát az induló kamat esetében a kamatfelárra meghatározott korlát a kedvezményekre való tekintet nélkül érvényes. Amennyiben tehát az ügyfél semmilyen kamatkedvezményre nem jogosult a szerződéskötéskor vagy a kamatkedvezmény feltételét a szerződéskötést követően nem teljesíti, a kamatban érvényesített felár akkor sem haladhatja meg a 350 bázispontot.

Amennyiben a hitelező az ügyfél által teljesítendő szerződéses feltételekben rögzíti az érkező jövedelem minimum elvárt mértékét, az így meghatározott feltétel be nem tartása esetén a hitelező felmondhatja a szerződést, kezdeményezheti annak fogyasztóval közösen történő módosítását, vagy a szerződésben előre meghatározhat a pályázati kiírás 4.6. pontjában meghatározottnál magasabb, akár a korábban vállalt és a ténylegesen a hitelintézethez érkeztetett jövedelem különbségétől függő kamatfelárat a szerződésszegés jogkövetkezményeként. A hitelező egy kamatperiódusra nyújtott termékére csak egyetlen, elvárt minimum jövedelemértéket rögzíthet szerződéses feltételként.

A hitelező a szerződésben rögzített, az elvárt minimum jövedelemérték feletti jövedelemérkeztetésre vonatkozó kedvezményt alkalmazhat, a pályázati kiírás 4.13 pontjának megfelelően. Amennyiben a fogyasztó az így kapott kedvezmény feltételét nem teljesíti, de a jövedelem minimum elvárt mértékére vonatkozó szerződéses feltételnek eleget tesz, akkor a kedvezményelvonás mértéke nem haladhatja meg a biztosított kedvezmény mértékét.

A szerződésszegés jogkövetkezményére vonatkozó kikötést és a szerződésszegés esetén alkalmazandó új felárat a pályázat során benyújtott szerződésmintában szükséges kiemelni, az annak beillesztésére okot adó körülmény részletes indokolása mellett. A szerződésszegés időszakára kizárólag a pályázati kiírás 4.6. pontjában foglaltakat lehet figyelmen kívül hagyni, továbbra is biztosítva a fogyasztó számára a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitellel járó egyéb előnyöket. A kikötésnek tartalmaznia kell továbbá, hogy amennyiben a fogyasztó ismételten teljesíti a szerződéses feltételeket, a megfelelést követő első esedékességtől automatikusan, az adós bármely további nyilatkozata nélkül az eredeti, alacsonyabb kamatszint érvényes. A szerződésszegés esetére meghatározott kamatmérték legfeljebb 100 bázisponttal haladhatja meg a pályázati kiírás 4.6. pontja szerinti maximális induló kamat értékét. Az MNB ennek az elvárásnak a megvalósulását is ellenőrzi, mind a pályázati dokumentáció részeként benyújtott szerződéses feltételek, mind a pályázati feltételeknek való folyamatos megfelelés vizsgálata során.


2017.06.22.-2023.09.01.)

Az ügyfél által fizetendő kamat hitelintézethez érkeztetett jövedelem mértékétől függő meghatározása tekintetében két esetet szükséges megkülönböztetni. A hitelintézet egyrészt adhat a bankhoz érkeztetett jövedelem mértékétől függő kamatkedvezményeket, másrészt szerződéses feltételként is meghatározhatja a hozzá érkeztetett jövedelem minimum elvárt mértékét.

Amennyiben a hitelintézet feltételhez kötött kamatkedvezményt érvényesít, a pályázati kiírás 4.6. pontjában meghatározottak a kedvezmény nélküli induló kamatra vonatkoznak, tehát az induló kamat esetében a kamatfelárra meghatározott korlát a kedvezményekre való tekintet nélkül érvényes. Amennyiben tehát az ügyfél semmilyen kamatkedvezményre nem jogosult a szerződéskötéskor vagy a kamatkedvezmény feltételét a szerződéskötést követően nem teljesíti, a kamatban érvényesített felár akkor sem haladhatja meg a 350 bázispontot.

Amennyiben a hitelező az ügyfél által teljesítendő szerződéses feltételekben rögzíti az érkező jövedelem minimum elvárt mértékét, az így meghatározott feltétel be nem tartása esetén a hitelező felmondhatja a szerződést, kezdeményezheti annak fogyasztóval közösen történő módosítását, vagy a szerződésben előre meghatározhat a pályázati kiírás 4.6. pontjában meghatározottnál magasabb, akár a korábban vállalt és a ténylegesen a hitelintézethez érkeztetett jövedelem különbségétől függő kamatfelárat a szerződésszegés jogkövetkezményeként. A hitelező egy kamatperiódusra nyújtott termékére csak egyetlen, elvárt minimum jövedelemértéket rögzíthet szerződéses feltételként.

A hitelező a szerződésben rögzített, az elvárt minimum jövedelemérték feletti jövedelemérkeztetésre vonatkozó kedvezményt alkalmazhat, a pályázati kiírás 4.10 pontjának megfelelően. Amennyiben a fogyasztó az így kapott kedvezmény feltételét nem teljesíti, de a jövedelem minimum elvárt mértékére vonatkozó szerződéses feltételnek eleget tesz, akkor a kedvezményelvonás mértéke nem haladhatja meg a biztosított kedvezmény mértékét.

A szerződésszegés jogkövetkezményére vonatkozó kikötést és a szerződésszegés esetén alkalmazandó új felárat a pályázat során benyújtott szerződésmintában szükséges kiemelni, az annak beillesztésére okot adó körülmény részletes indokolása mellett. A szerződésszegés időszakára kizárólag a pályázati kiírás 4.6. pontjában foglaltakat lehet figyelmen kívül hagyni, továbbra is biztosítva a fogyasztó számára a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitellel járó egyéb előnyöket. A kikötésnek tartalmaznia kell továbbá, hogy amennyiben a fogyasztó ismételten teljesíti a szerződéses feltételeket, a megfelelést követő első esedékességtől automatikusan, az adós bármely további nyilatkozata nélkül az eredeti, alacsonyabb kamatszint érvényes. A szerződésszegés esetére meghatározott kamatmérték legfeljebb 100 bázisponttal haladhatja meg a pályázati kiírás 4.6. pontja szerinti maximális induló kamat értékét. Az MNB ennek az elvárásnak a megvalósulását is ellenőrzi, mind a pályázati dokumentáció részeként benyújtott szerződéses feltételek, mind a pályázati feltételeknek való folyamatos megfelelés vizsgálata során.

11. Közvetítő igénybevétele esetén a kötelező érvényű ajánlat kiadását hogyan kell biztosítani?

(2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.19.1. pontja alapján a befogadás, illetve a befogadáskor adott kötelező érvényű ajánlat átadása – a potenciális adós választása szerint – történhet a hitelintézet, valamint a közvetítő által is. A hitelintézet az ajánlatot elektronikus úton is eljuttathatja az adós részére. Közvetítői kézbesítés esetén a papír alapú ajánlat átvételét az adósnak az aláírásával igazolnia kell. Az ajánlat aláírt példányát a közvetítő vagy a potenciális adós a hitelintézet részére elektronikus úton is megküldheti.

A fogyasztót szükséges nyilatkoztatni arról, hogy a befogadáskori kötelező érvényű ajánlatot pontosan ki által kapja meg (hitelintézet, közvetítő). A fogyasztót szükséges tájékoztatni arról, hogy a dokumentumok befogadása a hitelintézet által az átadást követő későbbi időpontban, legfeljebb azonban a dokumentumok átvételét követő 4 munkanappal később történik.


(2018.05.14.-2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.16 pontja alapján a befogadás, illetve a befogadáskor adott kötelező érvényű ajánlat átadása – a potenciális adós választása szerint – történhet a hitelintézet, valamint a közvetítő által is. A hitelintézet az ajánlatot elektronikus úton is eljuttathatja az adós részére. Közvetítői kézbesítés esetén a papír alapú ajánlat átvételét az adósnak az aláírásával igazolnia kell. Az ajánlat aláírt példányát a közvetítő vagy a potenciális adós a hitelintézet részére elektronikus úton is megküldheti.

A fogyasztót szükséges nyilatkoztatni arról, hogy a befogadáskori kötelező érvényű ajánlatot pontosan ki által kapja meg (hitelintézet, közvetítő). A fogyasztót szükséges tájékoztatni arról, hogy a dokumentumok befogadása a hitelintézet által az átadást követő későbbi időpontban, legfeljebb azonban a dokumentumok átvételét követő 5 munkanappal később történik.


(2017.07.21.-2018.05.14.)

A befogadás, illetve a befogadáskor adott kötelező érvényű ajánlat kiadása – a hitelintézet és a közvetítő között fennálló szerződéses jogviszony függvényében – történhet a hitelintézet fiókjában, valamint a közvetítő által is. Fontos azonban, hogy a befogadáskor adott kötelező érvényű ajánlatot a Pályázati kiírás 4.12.2-es pontja értelmében kötelező papír alapon is kiadni. Ennek átvételét az adósnak az aláírásával igazolnia kell.

A fogyasztó részére szükséges tájékoztatást nyújtani arról, hogy a befogadáskori kötelező érvényű ajánlatot pontosan ki által kapja meg (hitelintézet, közvetítő). Amennyiben a kötelező ajánlatot nem a közvetítő adja át a fogyasztó részére, akkor a fogyasztót szükséges tájékoztatni arról, hogy a dokumentumok befogadása a hitelintézet által egy későbbi időpontban történik.

12. Meghatározhatja-e a hitelintézet az ajánlati kötöttség fennállásának az időtartamát?

(2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.7. pontja alapján a pénzügyi intézménynek lehetősége van meghatározni az ajánlati kötöttség időtartamát, amennyiben az időbeli korlátot és annak időtartamát a jelzáloghitelezésre vonatkozó belső szabályzatában rögzíti. A fogyasztó részére továbbá szükséges tájékoztatást nyújtani a kötelező érvényű ajánlat fennállásának határidejéről. A pályázati kiírásban foglalt előírások szerint azonban az ajánlat kötöttségének időtartama az ajánlat kiállítását követő 60 napnál nem lehet rövidebb, de legfeljebb az Fhtv. 13. §-a szerinti kötelező ajánlat átadásának időpontjától számított 15 napig tart.


(2018.05.14.-2023.09.01.)

A pályázati kiírás 4.7. pontja alapján a pénzügyi intézménynek lehetősége van meghatározni az ajánlati kötöttség időtartamát, amennyiben az időbeli korlátot és annak időtartamát a jelzáloghitelezésre vonatkozó belső szabályzatában rögzíti. A fogyasztó részére továbbá szükséges tájékoztatást nyújtani a kötelező érvényű ajánlat fennállásának határidejéről. A pályázati kiírásban foglalt előírások szerint azonban az ajánlat kötöttségének időtartama az ajánlat kiállítását követő 90 napnál nem lehet rövidebb, de legfeljebb az Fhtv. 13. §-a szerinti kötelező ajánlat átadásának időpontjától számított 15 napig tart. 


(2017.07.21.-2018.05.14.)

A pályázati kiírás 4.7. pontja alapján a pénzügyi intézménynek lehetősége van meghatározni az ajánlati kötöttség időtartamát, amennyiben az időbeli korlátot és annak időtartamát a jelzáloghitelezésre vonatkozó belső szabályzatában rögzíti. A fogyasztó részére továbbá szükséges tájékoztatást nyújtani a kötelező érvényű ajánlat fennállásának határidejéről. Az MNB fogyasztóbarát magatartásnak tartja, ha az ajánlati kötöttség időtartama legalább 90 nap.

13. Hogyan kell értelmezni a pályázati kiírás 4.6.1-es pontjában az induló kamat meghatározására alkalmazott kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamatot?

(2017.08.01.)

A kamatváltoztatási mutató a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 3. § 24. pontja értelmében a hitel banki forrásköltségének változását megragadó viszonyszám. Ennek alapján a kamatváltoztatási mutatóban szereplő referenciakamat tükrözi a bank forrásköltségét, amely a jelenleg hatályos kamatváltoztatási mutatók alapján kétféle formában jelenhet meg: piaci referenciakamatként (jelenleg ÁKK és BIRS hozamok) vagy a piaci referenciakamat felhasználásával egyéb módon képzett forrásköltségként (jelenleg a jelzáloglevél-alapú finanszírozáshoz kapcsolódó banki forrásköltségként meghatározott Indext= ÁKKt * 1,25). Az utóbbi módon meghatározott kamatváltoztatási mutató alkalmazása esetén a hitelintézet mind a piaci referenciakamatot, mind az annak felhasználásával képzett index értéket figyelembe veheti az induló kamat meghatározására alkalmazott kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamatként.

14. Hogyan kezelje a bank, ha az induló kamat alapjául szolgáló referenciakamat pályázati kiírás 4.6. pontja szerinti időpontban érvényes mértékét technikai okok miatt a befogadási ajánlat adásakor még nem tudja átvezetni a rendszerében? Használhat a bank ilyenkor nagy pontosságú becslést?

(2017.08.08. - 2018.05.14.)

A hitelintézetnek mindenkor törekednie kell arra, hogy az induló kamatot a pályázati kiírás 4.6-os pontjában leírtaknak megfelelően határozza meg. Abban az esetben, ha a hitelintézet a minősített termékek forgalmazásának megkezdése után ideiglenesen nem tudja a kamatot a befogadást megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 2. napon érvényes referencia kamat alapján meghatározni, akkor a referenciakamat ezen időpontban érvényes mértékét a rendelkezésére álló legjobbnak ítélt módszertan alapján becsülheti is. Erről a minősített termékre vonatkozó pályázatának benyújtásakor, elfogadott pályázat esetén pedig haladéktalanul értesítenie kell az MNB-t, megjelölve a becslés alkalmazásának indokát, valamint azt a dátumot, amelytől a becslési módszertan alapján előálló érték helyett a valós értéket tudja alkalmazni. Az alkalmazott becslési módszertant az MNB jogosult bármikor ellenőrizni. Fontos azonban, hogy – a pályázati kiírásnak megfelelően – a becslési eljárással meghatározott kamat esetében sem haladhatja meg a szerződéskötéskori kamat a befogadási ajánlatban szereplő kamatot.

15. Miként veheti figyelembe a hitelintézet az induló kamat meghatározásánál a kerekítés szabályait?

(2017.08.30.)

Az induló kamat meghatározása és közzététele során a pályázati kiírás 4.6. pontban meghatározott kamatmaximum betartásának maradéktalanul meg kell felelni, azaz az induló kamat mértéke a kerekítést követően sem lehet magasabb, mint a referenciakamat pontos értékének maximális kamatfelárral növelt értéke.

16. Mit jelent a Teljes fizetendő összeg az Összehasonlító oldalon az ajánlati találatok között és a befogadáskori Ajánlatban? Ez magában foglalja a hitel futamideje alatt, valamint a hitelfelvétellel összefüggésben fizetendő költségeket és díjakat is?

(2017.09.14.)

A Teljes fizetendő összeg megegyezik a futamidő alatt fizetendő összes havi törlesztőrészlet, valamint a hitelfelvétellel összefüggésben a hitel lezárásáig fizetendő összes költség és díj összegével.

17. A script feltöltésnél miként kell megadni az Összehasonlító oldalon megjelenő hivatkozást?

(2017.09.19.)

A hitelintézetnek az ERA rendszerben történő script feltöltés során szükséges megadnia a honlapján rögzített, aktuális Termékismertető azonnali megnyitását lehetővé tévő hivatkozást. Amennyiben a hitelintézet rendelkezik olyan a fogyasztók tájékoztatását segítő „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” termékét bemutató aloldallal, amelyről az aktuális Termékismertető közvetlenül elérhető, akkor az alodal is meghivatkozható.

18. Mikor nem szükséges módosított tartalmú ajánlatot kiadni a fogyasztó számára?

(2023.09.01.)

A Pályázati kiírás 4.19.2. pontja alapján a hitelező a befogadáskor a potenciális adós által kért formában az MNB által előírt tartalommal a kölcsön főbb tulajdonságait összefoglaló ajánlatot ad át a potenciális adós részére. A Pályázati kiírás 4.8. pontja értelmében a hitel nyújtására a befogadáskor adott ajánlat szerint, a befogadáskor hatályos online hitelfeltételekkel egyezően vagy a THM szempontjából a potenciális adósra nézve annál kedvezőbb feltételekkel van lehetőség, ide nem értve a számlavezetési díj és a vagyonbiztosítás díja miatti eltérést, valamint állami kamattámogatott kölcsönök esetében a jogszabályi előírásra tekintettel bekövetkező kamatváltozást. Amennyiben a hitelintézet a hitelbírálat alapján csak a befogadáshoz képest eltérő feltételekkel (pl. alacsonyabb hitelösszeg) tud hitelt nyújtani a potenciális adós számára, és a módosított feltételekkel számított THM értéke nem kedvezőtlenebb a befogadáskor adott ajánlatban foglalt THM értékéhez képest, új, módosított ajánlat kiadása nem szükséges.


(2018.09.03.-2023.09.01.)

A Pályázati kiírás 4.12.2. pontja alapján a hitelező a befogadáskor a potenciális adós által kért formában az MNB által előírt tartalommal a kölcsön főbb tulajdonságait összefoglaló ajánlatot ad át a potenciális adós részére. A Pályázati kiírás 4.7. pontja értelmében a hitel nyújtására a befogadáskor adott ajánlat szerint, a befogadáskor hatályos online hitelfeltételekkel egyezően vagy a THM szempontjából a potenciális adósra nézve annál kedvezőbb feltételekkel van lehetőség, ide nem értve a számlavezetési díj és a vagyonbiztosítás díja miatti eltérést, valamint állami kamattámogatott kölcsönök esetében a jogszabályi előírásra tekintettel bekövetkező kamatváltozást. Amennyiben a hitelintézet a hitelbírálat alapján csak a befogadáshoz képest eltérő feltételekkel (pl. alacsonyabb hitelösszeg) tud hitelt nyújtani a potenciális adós számára, és a módosított feltételekkel számított THM értéke nem kedvezőtlenebb a befogadáskor adott ajánlatban foglalt THM értékéhez képest, új, módosított ajánlat kiadása nem szükséges.

19. Az ajánlatadás határidejére tekintettel mit kell tekinteni a befogadás napjának?

(2023.09.01.)

Amennyiben az ügyfél személyesen kéri visszavonhatatlan ajánlat adását, tehát nem veszi igénybe közvetítő szolgáltatását az igénylés során, a pályázati kiírás 4.5. pontja alapján a 4.8. pont szerinti befogadásnak, és így az ajánlat átadásának a napja a pályázati kiírás 4.21. pont szerinti ellenőrző listában a hitelező által megjelölt összes dokumentum – az értékbecslés és az adásvételi, építés esetén építési szerződés kivételével – potenciális adós általi hiánytalan benyújtásának, azaz az ügyfél által a hitelező ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben (bankfiókban) történő hiánytalan átadásának és átvételének a napja. A befogadáshoz állami kamattámogatott kölcsön esetén szükséges az adásvételi szerződés benyújtása is, amennyiben azt jogszabály megköveteli. Közvetítő eljárása esetén – a pályázati kiírás 4.23. pontja alapján – a befogadásra, és így az ajánlat kiállítására a dokumentumoknak a hitelező általi, a hitelező ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben (bankfiókban) történő átvételének a napján, vagy legkésőbb azt követő munkanapon kerül sor, melyről a potenciális adóst előzetesen tájékoztatni szükséges. A dokumentumoknak a hitelező által e célra biztosított online felületen történő benyújtása esetére a 20. kérdésre adott válasz ad iránymutatást.


(2019.03.26.-2023.09.01.)

Amennyiben az ügyfél személyesen kéri visszavonhatatlan ajánlat adását, tehát nem veszi igénybe közvetítő szolgáltatását az igénylés során, a pályázati kiírás 4.5. pontja alapján a 4.7. pont szerinti befogadásnak, és így az ajánlat átadásának a napja a pályázati kiírás 4.13. pont szerinti ellenőrző listában a hitelező által megjelölt összes dokumentum – az értékbecslés és az adásvételi, építés esetén építési szerződés kivételével – potenciális adós általi hiánytalan benyújtásának, azaz az ügyfél által a hitelező ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben (bankfiókban) történő hiánytalan átadásának és átvételének a napja. A befogadáshoz állami kamattámogatott kölcsön esetén szükséges az adásvételi szerződés benyújtása is, amennyiben azt jogszabály megköveteli. Közvetítő eljárása esetén – a pályázati kiírás 4.16. pontja alapján – a befogadásra, és így az ajánlat kiállítására a dokumentumoknak a hitelező általi, a hitelező ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben (bankfiókban) történő átvételének a napján, vagy legkésőbb azt követő munkanapon kerül sor, melyről a potenciális adóst előzetesen tájékoztatni szükséges. A dokumentumoknak a hitelező által e célra biztosított online felületen történő benyújtása esetére a 20. kérdésre adott válasz ad iránymutatást.

20. Milyen feltételek mellett adható elektronikus csatornán ajánlat?

(2023.09.01.)

Amennyiben az ellenőrző lista szerinti dokumentumok hiánytalan benyújtása elektronikus úton – olyan bankfióki közreműködést nem igénylő online felületen, amelyen keresztül a potenciális adós a hitelező által megjelölt dokumentumokat a hitelező által előírt formában benyújthatja – történik, a befogadásra a dokumentumok hitelező részére történő, a hitelező által meghatározott időpontot (aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidő) megelőző átadása esetén a dokumentumok hiánytalan átadásának a napján, az aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidőt követően benyújtott dokumentumok esetén az azt követő munkanapon kerül sor. Az aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidőről, a befogadáskori ajánlat kiadásának várható dátumáról, valamint a befogadással kapcsolatos információkról a potenciális adóst az online felületen előzetesen tájékoztatni szükséges.

A pályázati kiírás 4.19. pontjában rögzített elektronikus kézbesítésnek felel meg, ha a hitelező online felületen történő befogadás esetén – a potenciális adós ezirányú előzetes, akár online, a vonatkozó jogszabályok keretei között biztosított elektronikus úton megtett nyilatkozata alapján – az ajánlat megküldését az online felületen teljesíti, és az ajánlat online felületen történő elhelyezésével egyidejűleg az elhelyezés megtörténtéről – e-mail, sms vagy push üzenet formájában – értesítést küld.

A hitelező a pályázati kiírás 4.19. pontjában foglalt, a termékismertető, valamint a befogadáskori ajánlat potenciális adós részére történő átadását a befogadási - akár bankfióki, akár közvetítői, akár online - csatornától függetlenül, a potenciális adós által választott bármely csatornán (személyes átvétel, e-mail címre továbbítás és online felületen elhelyezés egyidejű e-mail, sms vagy push üzenet formájában történő értesítéssel, ajánlat esetén közvetítő általi átadás) teljesítheti.


(2019.05.09.-2023.09.01.)

Amennyiben az ellenőrző lista szerinti dokumentumok hiánytalan benyújtása elektronikus úton – olyan bankfióki közreműködést nem igénylő online felületen, amelyen keresztül a potenciális adós a hitelező által megjelölt dokumentumokat a hitelező által előírt formában benyújthatja – történik, a befogadásra a dokumentumok hitelező részére történő, a hitelező által meghatározott időpontot (aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidő) megelőző átadása esetén a dokumentumok hiánytalan átadásának a napján, az aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidőt követően benyújtott dokumentumok esetén az azt követő munkanapon kerül sor. Az aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidőről, a befogadáskori ajánlat kiadásának várható dátumáról, valamint a befogadással kapcsolatos információkról a potenciális adóst az online felületen előzetesen tájékoztatni szükséges.

A pályázati kiírás 4.12. pontjában rögzített elektronikus kézbesítésnek felel meg, ha a hitelező online felületen történő befogadás esetén – a potenciális adós ezirányú előzetes, akár online, a vonatkozó jogszabályok keretei között biztosított elektronikus úton megtett nyilatkozata alapján – az ajánlat megküldését az online felületen teljesíti, és az ajánlat online felületen történő elhelyezésével egyidejűleg az elhelyezés megtörténtéről – e-mail, sms vagy push üzenet formájában – értesítést küld.

A hitelező a pályázati kiírás 4.12. pontjában foglalt, a termékismertető, valamint a befogadáskori ajánlat potenciális adós részére történő átadását a befogadási - akár bankfióki, akár közvetítői, akár online - csatornától függetlenül, a potenciális adós által választott bármely csatornán (személyes átvétel, e-mail címre továbbítás és online felületen elhelyezés egyidejű e-mail, sms vagy push üzenet formájában történő értesítéssel, ajánlat esetén közvetítő általi átadás) teljesítheti. Amennyiben a hitelező biztosítja a termékismertető, illetve a befogadáskori ajánlat megküldését e-mail címtől eltérő, hitelező által biztosított elektronikus csatornán, az MNB elvárja a pályázati kiírás 4.12.3. pont alapján, hogy a hitelintézet a pályázati kiírás 6. és 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványt egészítse ki a potenciális adós által választható elektronikus kézbesítés módjára és elérhetőségére vonatkozóan.


(2019.03.26. - 2019.05.09.)

Amennyiben az ellenőrző lista szerinti dokumentumok hiánytalan benyújtása elektronikus úton – olyan bankfióki közreműködést nem igénylő online felületen, amelyen keresztül a fogyasztó a hitelező által megjelölt dokumentumokat a hitelező által előírt formában benyújthatja – történik, a befogadásra a dokumentumok hitelező részére történő, a hitelező által meghatározott időpontot (aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidő) megelőző átadása esetén a dokumentumok hiánytalan átadásának a napján, az aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidőt követően benyújtott dokumentumok esetén az azt követő munkanapon kerül sor. Az aznapi elektronikus ügyintézésre nyitva álló határidőről, a befogadáskori ajánlat kiadásának várható dátumáról, valamint a befogadással kapcsolatos információkról a potenciális adóst az online felületen előzetesen tájékoztatni szükséges. A pályázati kiírás 4.12. pontjában rögzített elektronikus kézbesítésnek felel meg, ha a hitelező online felületen történő befogadás esetén - a fogyasztó ezirányú előzetes, akár online, a vonatkozó jogszabályok keretei között biztosított elektronikus úton megtett nyilatkozata alapján - az ajánlat megküldését az online felületen teljesíti és az ajánlat online felületen történő elhelyezésével egyidejűleg az elhelyezés megtörténtéről - email, sms vagy push üzenet formájában - értesítést küld.